Deeltijdontslag? Dan ook een gedeeltelijke transitievergoeding!

Van deeltijdontslag is sprake als een werknemer voor een deel van de arbeidsuren wordt ontslagen, dus niet volledig. Deeltijdontslag is eigenlijk niet toegestaan omdat ontslag over een deel van het contract juridisch gezien niet de bedoeling is. Een arbeidsovereenkomst wordt als één en ondeelbaar gezien.

Indien een werkgever echter aantoont dat a) het verval van arbeidsplaatsen onvermijdelijk is én b) betreffende werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden voor het resterende aantal uren dan is dit (in beginsel) toegestaan.

Maar hoe zit het dan met de transitievergoeding? Immers, sinds de invoering van de WWZ is het zo dat indien een werknemer ten minste twee jaar heeft gewerkt bij ontslag gegeven door de werkgever recht heeft op een transitievergoeding.

De kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch is van mening dat de transitievergoeding voor 50% betaald dient te worden, aangezien het dienstverband eveneens voor 50% wordt voortgezet en de arbeidsvoorwaarden (salaris) precies is gehalveerd.

Opvallend in deze: in de parlementaire geschiedenis van de Wet werk en zekerheid zijn de eventuele gevolgen voor de hoogte van de transitievergoeding in het geval van een deeltijdontslag zoals bedoeld in artikel 4 van de Ontslagregeling of een daarmee op één lijn te stellen situatie niet aan de orde gesteld. De kantonrechter heeft met deze uitspraak een eigen uitleg gegeven aan de situatie. M.i. een begrijpelijke.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:1833