Werkgever moet toch de volledige transitievergoeding betalen

Het verweer van de werkgever van ‘technisch failliet zijn’ wordt door de kantonrechter naast zich neergelegd. De wetgever heeft immers zowel in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:673d lid 1 BW) als in de ontslagregeling (art. 24 lid 2) limitatief opgesomd wanneer een werkgever in aanmerking kan komen om een minder hoge transitievergoeding te betalen.

Het feit dat betreffende werknemer direct aansluitend op de beëindigde arbeidsovereenkomst een nieuw dienstverband heeft gesloten, doet daar niets aan af. De transitievergoeding is namelijk, naast het vergemakkelijken van de transitie naar ander werk, ook bedoeld ter compensatie van de werknemer voor het ontslag.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:648