Nieuws

Maandag na 25 mei 2018; Een belangrijke dag, een nieuwe mijlpaal op het gebied van de verwerking en bescherming van onze persoonsgegevens. Vanaf vandaag zijn wij, alle Europese burgers, op een uniforme wijze beschermd en beschikken we over een aantal belangrijke rechten op dit gebied.

Alle personen welke binnen de organisatie werkzaam zijn moeten op de hoogte zijn of worden gesteld van de nieuwe privacyregels (bewustwording). Het gaat dan met name om de personen welke dagelijks met persoonsgegevens werken.

Voor werkgevers is het van belang om het proces omtrent de werving en selectie eens te bekijken. Hoelang worden de cv’s van sollicitanten bewaard? Per 25 mei 2018 mogen deze persoonsgegevens niet meer zomaar worden bewaard.

Van deeltijdontslag is sprake als een werknemer voor een deel van de arbeidsuren wordt ontslagen, dus niet volledig. Deeltijdontslag is eigenlijk niet toegestaan omdat ontslag over een deel van het contract juridisch gezien niet de bedoeling is. Een arbeidsovereenkomst wordt als één en ondeelbaar gezien.

Sinds de invoering van de WWZ is het voor velen wel duidelijk dat een transitievergoeding slechts verschuldigd is indien een dienstverband ten minste twee jaar heeft geduurd en het eindigen van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.