Heeft u juridisch advies nodig?

Word abonnee

€55,- p/m
  • Privacy Scan (AVG)
  • Onbeperkt telefonisch advies
  • Jaarlijks persoonlijk gesprek
  • Contractenscan (max. 3 contracten)
  • Nieuwsbrieven ontvangen
  • Korting op het uurtarief

Contractenrecht

Contractenrecht is een rechtsgebied waar elke ondernemer mee te maken heeft. Het behelst diverse soorten contracten die u, als werkgever, juridische ondersteuning biedt. Bepaalde afspraken moeten namelijk worden vastgelegd om enerzijds vertrouwen te wekken bij uw personeel/klanten en leveranciers. Anderzijds moeten er ook goede en duidelijke afspraken gemaakt worden zodat u erop terug kan vallen in het geval van onenigheid. U wilt toch ook geen risico lopen?

De kern van contractenrecht

Het contractenrecht is enorm omvangrijk. U kunt immers alle mondelinge afspraken schriftelijk vastleggen en hierbij geldt in beginsel: contractsvrijheid. Dit betekent, dat u in beginsel elk contract kan sluiten, tenzij de wet bepaalde contracten of onderdelen daarvan verbiedt. Deze contractsvrijheid biedt u, als werkgever, veel mogelijkheden. Als u tenminste inzicht heeft in de verschillende risico’s! In beginsel geldt er weliswaar contractsvrijheid, maar er is inmiddels genoeg jurisprudentie bekend welke bepaalde beperkingen met zich meebrengen in bepaalde verhoudingen. Indien deze risico’s niet in kaart worden gebracht, dan wel niet worden meegenomen in het opstellen van een contract, kan dit ernstige financiële gevolgen met zich meebrengen. Vanuit commercieel oogpunt is een dergelijke misser ook niet goed voor de handelsrelatie met uw wederpartij.

 “Voorkomen is beter dan genezen”

Om geen negatieve financiële gevolgen te ondervinden is het daarom slim u juridisch bij te laten staan. Middels ons juridisch abonnement kunnen wij onze klanten in de voorfase van een opkomend geschil adequaat ‘sturen’, om eventuele schades te beperken en in sommige situaties zelfs te voorkomen. Hiervoor is een goede band met onze klanten essentieel. Recht-oprecht kenmerkt zich door de korte lijntjes met haar klanten en haar begrijpelijke taal.