Hoge Raad beantwoord de vraag wat ‘einde arbeidsovereenkomst “per” 1 maart’ betekent

Hoge Raad beantwoord de vraag wat ‘einde arbeidsovereenkomst “per” 1 maart’ betekent

In het arbeidsrecht hebben we regelmatig te maken met een einddatum van de arbeidsovereenkomst. Deze einddatum wordt dan opgenomen in een opzegbrief of een vaststellingsovereenkomst. Vaak wordt de einddatum als volgt geformuleerd ‘de arbeidsovereenkomst eindigt per 1 maart’. De vraag die hierbij kan ontstaan is wat “per” 1 maart betekent. Is de laatste dag van het dienstverband dan 1 maart of de dag daarvoor? Antwoord op deze vraag is onder andere van belang voor vervaltermijnen, zoals die voor de transitievergoeding.

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over deze situatie. Het korte antwoord: de arbeidsovereenkomst eindigt de dag vóór 1 maart, die dag heeft dan als laatste werkdag van de arbeidsovereenkomst te gelden (in praktijk kan dit ook dag zijn waarop normaal niet gewerkt wordt, zoals een zondag). In de zaak die aan de Hoge Raad was voorgelegd was de laatste dag van het dienstverband daarmee 28 februari 2018.

Vervaltermijn

Zoals hierboven gezegd kan beantwoording van deze vraag belangrijk zijn voor vervaltermijnen in het arbeidsrecht. Zo bepaalt de wet dat de vervaltermijn voor het toekennen van een transitievergoeding eindigt drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

De Hoge Raad kleurt dit in door te stellen dat de vervaltermijn aanvangt op de eerste dag ná de laatste werkdag (hier 1 maart 2018) en afloopt aan het einde van de dag met hetzelfde kalendernummer als dat van de laatste werkdag (hier28 februari). De drie maanden vervaltermijn loopt daarmee van 1 maart 2018 tot en met 28 mei 2018 (dus niet 31 mei).

Wanneer de derde maand een kortere maand is dan die van de laatste werkdag, dan eindigt de vervaltermijn aan het einde van de laatste dag van die maand. Bijvoorbeeld: de laatste werkdag is 31 maart, de hoofdregel is dat de vervaltermijn eindigt aan het einde van de dag met hetzelfde kalendernummer als dat van de laatste werkdag, de 31e. Juni telt echter geen 31 dagen, maar 30 dagen. In dat gevalt geldt de uitzondering dat de vervaltermijn eindigt aan de het einde van de laatste dag van die maand, dus op 30 juni.

Een andere uitzondering geldt wanneer de laatste dag van de vervaltermijn een zaterdag, zondag of erkende feestdag is. In dat gevalt geldt op basis van de Algemene termijnenwet dat de laatste dag van de vervaltermijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of erkende feestdag is.


Praktisch advies

Om discussie te voorkomen en te zorgen dat voor beide partijen duidelijk is wat er bedoeld wordt, is het raadzaam om in een opzegbrief of vaststellingsovereenkomst op te nemen dat de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld eindigt per 1 maart 2021 én dat daarmee 28 februari 2021 de laatste werkdag is.

 

Bron: ECLI:NL:HR:2021:188