AVG, Was dit nu nodig?!

AVG, WAS DIT NU NODIG?!

Maandag na 25 mei 2018; Een belangrijke dag, een nieuwe mijlpaal op het gebied van de verwerking en bescherming van onze persoonsgegevens. Vanaf vandaag zijn wij, alle Europese burgers, op een uniforme wijze beschermd en beschikken we over een aantal belangrijke rechten op dit gebied. We hebben vooral meer zeggenschap over onze persoonsgegevens.

Meer bescherming en nieuwe rechten met betrekking tot onze persoonsgegevens. Nieuwe tijden vroegen om verdere aanscherping van de bestaande regels voor de Europese burger. In deze tijd worden gegevens makkelijk, snel en digitaal geregistreerd. Dus vastgelegd en bewaard.

Privacy richtlijnen op Europees niveau zijn niet nieuw, maar de eenheid en de verbeterde bescherming en rechten zeker wel. Voor alle burgers, dus ook u als MKB-er heeft sinds vandaag nieuwe rechten en meer zeggenschap. Deze bescherming geldt voor uw persoonsgegevens bij organisaties, maar ook die van uw eventuele partner, ouders, kinderen en/ of kleinkinderen.

Uw persoonsgegevens zijn (soms) geld waard, kunnen lang worden bewaard en als je ze goed analyseert en combineert een schat aan informatie opleveren. Dit hoeft niet alleen te zijn bij de organisatie waar u ze ooit oorspronkelijk heeft ingevuld of afgegeven, maar kan dit ook zijn bij organisaties die daarmee samenwerken.

Fijn dus, dat er sinds 25 mei 2018 wet- en regelgeving is, gericht op bescherming van uw persoonsgegevens.

Fijn, dat u nu te allen tijde de organisatie die uw gegevens heeft mag verzoeken om deze aan u te tonente verwijderen of om over te dragen naar een andere organisatie. Fijn dat u met de verwerking nadrukkelijk en duidelijk moet instemmen.

Fijn dat nu elke organisatie verplicht is om bij te houden in een verwerkingsregister met welk doel zij eigenlijk uw gegevens bewaard, aan wie zij die gegevens doorgeeft en waarom het nodig is dat zij uw gegevens voor een bepaalde periode bewaard.

Fijn dat nu elke organisatie verplicht is om het personeel te scholen en bewust te maken van hoe zij in hun dagelijks werk omgaan en moeten omgaan met uw persoonsgegevens. Organisaties hebben hun medewerkers getraind om binnen een redelijke periode uw verzoek in te willigen omtrent uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De laatste tijd wordt u ook nog door verschillende organisaties benaderd waarbij zij hun vernieuwde privacyverklaring aan u bevestigen. Al deze organisaties zijn ontzettend begaan met uw persoonsgegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt.

U als ondernemer heeft dit AVG-buitenkansje natuurlijk aangegrepen om de bedrijfsprocessen eens goed onder de loep te nemen. Dit ‘klusje’ ligt al jaren op de to-do stapel, maar het kwam er steeds niet van. Door de nieuwe privacywetgeving kwam dit klusje iets eerder bovenop de stapel dan gedacht. En door de processen na te lopen op privacy waarborgen, stuitte u gegarandeerd ook op andere processen binnen uw organisatie die efficiënter konden. Die heeft u direct ook maar aangepakt.

Resultaat? U heeft er als particulier een setje privacy rechten bijgekregen en als ondernemer heeft u de processen zó efficiënt en AVG-proof ingeregeld dat u nu een nog beter beeld heeft van de processen binnen uw organisatie.

De wereld is ook na 25 mei 2018 gewoon door blijven draaien en u kunt verder met waar u goed in bent. Ondernemen.