Loondoorbetaling bij quarantaine

Geregeld ontvangen wij vragen over de loondoorbetaling bij werknemers in quarantaine. Als een werknemer vanwege corona maatregelen in quarantaine moet, bijvoorbeeld in afwachting van de uitslag van een coronatest of omdat een gezinslid besmet is, moet de werkgever het loon tóch doorbetalen. Indien mogelijk kan de werknemer werkzaamheden vanuit huis verrichten.

In zo een geval is er geen sprake van ziekte, de werknemer zal veelal (zelf) geen (ernstige) klachten hebben. Zonder de corona maatregelen zou deze werknemer gewoon in staat zijn om te komen werken. Deze situatie ligt niet in de risicosfeer van de werknemer en de werkgever zal dan ook het loon door moeten betalen. Let op, nu er geen sprake is van ziekte mogen er dus ook geen wachtdagen ingehouden worden en dient het loon voor 100% doorbetaald te worden!

Anders is de situatie waarbij een werknemer er zelf voor kiest om naar een gebied af te reizen dat bij vertrek al een oranje of rood reisadvies heeft en hierdoor bij thuiskomst in quarantaine moet. In deze situatie ligt het niet kunnen werken wel in de risicosfeer van de werknemer.

Wanneer een werknemer zich afmeldt vanwege een quarantaine; zorg dat je de juiste vragen stelt, denk aan taken die de werknemer vanuit huis kan uitvoeren en zorg voor een correcte loondoorbetaling. Dat scheelt een hoop discussie en frustratie!