Terugblik op de arbeidsrechtelijke wijzigingen van 2020

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn er flink wat wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd in 2020. Nu het einde van 2020 in zicht komt, is het tijd voor een terugblik: heb jij alle wijzigingen meegekregen en voldoe jij aan de nieuwe regelgeving? Hieronder de belangrijkste hoofdregels nog eens op een rij:

 

Transitievergoeding vanaf dag één
Bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract moet de werkgever een transitievergoeding betalen. Sinds 1 januari 2020 bestaat het recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het contract, dus zelfs met een proeftijdontslag.
De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar en dit wordt naar rato berekend.

 

WW-premie afhankelijk van het type contract
Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Het contract moet wel schriftelijk zijn overeengekomen. Wanneer een tijdelijk contract stilzwijgend is verlengd en hierdoor een vast contract is ontstaan, moet dit om gebruik te kunnen maken van de lagere WW-premie alsnog schriftelijk worden vastgelegd.

 

Verplicht aanbod vaste uren na 12 maanden
Oproepkrachten of werknemers met een min/max contract die langer dan 12 maanden in dienst zijn, hebben recht op een vast aantal overeengekomen uren. Zodra de werknemer 12 maanden in dienst is moet de werkgever een aanbod doen voor een vast aantal uren.
Het aanbod moet minimaal de uren bedragen die de werknemer in de afgelopen 12 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. De werknemer mag het aanbod weigeren, maar de werkgever dient elke 12 maanden opnieuw een aanbod te doen. Zorg ervoor dat dit alles schriftelijk wordt vastgelegd.

 

Minimale oproeptermijn
Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen voor werk. Deze oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Op een kortere termijn oproepen mag, maar in dat geval maar de werknemer weigeren. Wanneer een werknemer opgeroepen is en de oproep binnen vier dagen vooraf wordt afgezegd, heeft de werknemer alsnog recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

 

Ketenregeling: maximaal 3 contracten in 3 jaar
Sinds 2020 kunnen een werkgever en werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Is er sprake van een vierde contract of is de medewerker langer dan 3 jaar in dienst, dan wordt het automatisch een vast contract. Om gebruik te maken van de lagere WW-premie (zie hierboven) moet dit vaste contract alsnog schriftelijk bevestigd worden.

 

Payrollmedewerkers dezelfde rechtspositie
Een werknemer met een payroll overeenkomst heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn. Denk hierbij ook aan vakantiedagen of een 13e maand. Vanaf 1 januari 2021 heeft de payroll werknemer ook recht op een ‘adequate pensioenregeling’.
Als werkgever ben je verplicht om de arbeidsvoorwaarden van de organisatie vooraf kenbaar te maken aan het payrollbedrijf.

 

Cumulatiegrond
De opgenomen cumulatiegrond of “i-grond” in het ontslagrecht moet het mogelijk maken om een werknemer te ontslaan wegens een combinatie van de andere/oude ontslaggronden. In juli is een ontslag op de cumulatiegrond voor het eerst toegewezen. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor een geslaagd beroep op deze cumulatiegrond in elk geval nodig is dat er sprake is van één bijna voldragen ontslaggrond.

 

Ben jij nog een van bovenstaande zaken vergeten in het afgelopen jaar en kun je wel wat hulp gebruiken? Neem contact met ons op, zodat je 2020 netjes afsluit en helemaal klaar bent voor 2021!